verantwoorde innovatie

innovatie & duurzaamheid

ICT & innovatie
Croes Consultants is een groot voorstander van innoverend technologisch onderzoek. We durven met de tijd mee te gaan en schuwen niet ons in de voorhoede te begeven. Onze betrokkenheid bij onze activiteiten wordt mede ingegeven door de passie voor innoverende technologie. Croes Consultants initieert en stimuleert hoogwaardig technologisch onderzoek op de terreinen van ICT en duurzaamheid en begeleidt verscheidene wetenschappelijk onderzoeksprojecten.

Onze voorkeur voor verantwoorde innovatie uit zich onder meer in onze vernieuwde website. Hoewel in de multimediale wereld breedbeeld steeds meer de norm wordt, blijven de meeste webdesigners angstvallig aan een staand formaat vasthouden. Het door ons gehanteerde liggend formaat blijkt nog steeds innovatief te zijn.

ICT & duurzaamheid
De aloude tegenstelling tussen technologische vooruitgang en een verantwoorde omgang met het milieu is niet meer van deze tijd. Voortschrijdende techniek kan juist helpen milieuvraagstukken op te lossen. Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend dat technologisch onderzoek op de terreinen ICT en duurzaamheid met behulp van innoverende ideeŽn en toepassingen hand in hand kunnen gaan.  
 
 
 
 
 

mede-oprichter st. GreenICT


Croes Consultants is initiator en mede-oprichter van
Stichting GreenICT - foundation for sustainable ICT.

supporter natuurbehoud

De noodzaak van een goede omgang met het milieu staat volop in de belangstelling.
Goede en objectieve voorlichting is hierbij van belang.

Croes Consultants draagt natuurorganisaties als Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds een warm hart toe.
 
 
 

  Privacystatement | Disclaimer | | Sitemap